Panel používateľa

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TREŤOU STRANOU

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:
Husqvarna Slovensko s.r.o., se sídlem Revolučná 573, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 437 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro, vložka 16893/L, dále jen „my" nebo „naše společnost"

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com)
Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Ing. Tomáš Vajzer (gdpr.sk@husqvarnagroup.com)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup výrobku naší společnosti. Vážíme si Vaší projevené důvěry v naše služby. Protože si ceníme Vaší přízně, chceme k Vám být otevření co do způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a k jakým účelům jsou dále využívány. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a snažíme se přizpůsobovat naše produkty Vašim potřebám. K tomu již dnes využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou právní úpravou, zejména s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Abyste přesně věděli, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, předkládá Vám Váš prodejce tento informační dokument, který je k dispozici také na našich webových stránkách.

OSOBNÍ ÚDAJE, které v souvislosti s Vaší osobou naše společnost zpracovává, jsou následující:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní adresa
 • telefon
 • e-mail
 • číslo výrobku
 • datum nákupu

Získáváme je při koupi výrobku přímo od Vás, a to vyplněním Záručního listu nebo Certifikátu.

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně, jejich poskytnutí není vázáno na uzavření kupní smlouvy. Jsou však pro nás nezbytné, pokud si přejete využívat následný servis, jako je záruka pro případ krádeže a technické uvedení výrobku do provozu. K tomuto zpracování není nezbytný Váš souhlas.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ je důvod, proč Vaše osobní údaje zpracováváme.


Je to především zákonné zpracování podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů za účelem splnění kupní smlouvy, pro které je nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat. Dále je to zákonné zpracování podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů za účelem oprávněného zájmu naší společnosti, kterým je tzv. přímý marketing, kterým Vás informujeme o novinkách a výhodných nabídkách v oblasti našich výrobků. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, máte právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona o ochraně osobních údajů a my již Vaše údaje nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.


Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli řešit tyto situace vyplývající z kupní smlouvy:

 • reklamace
 • záruka proti odcizení
 • zákaznický servis
 • kontaktovat Vás v případě zjištění sériové vady výrobku

Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom Vás mohli informovat jako první o skvělých nabídkách a novinkách společnosti Husqvarna:

 • nové výrobky
 • akce a slevy
 • zajímavé články
 • tipy a novinky
 • měsíční newsletter

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ, aby u nás byly Vaše osobní údaje zcela v bezpečí:

 • pouze pro uvedené účely
 • jen v nezbytném množství
 • jen Vaše přesné a aktuální údaje
 • bezpečné uložení na omezenou dobu
 • transparentně, o všem Vás informujeme

Používáme pouze zákonné a korektní způsoby, nejvyšší technická a organizační zabezpečení.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

při zpracování vašich osobních údajů používáme manuální i automatizované postupy.

DOBA ULOŽENÍ

Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracováváme a uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, než budou tyto účely naplněny. Pokud poté nezjistíme žádný další účel, pro který bychom Vaše osobní údaje uchovávali, bez dalšího je zlikvidujeme.

PŘEDÁVÁNÍ 3. OSOBÁM A DO ZAHRANIČÍ


jak vyplývá z § 74 a následujících zákona o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek předány 3. osobám nebo do zahraničí, ať na smluvním základě, nebo ze zákonné povinnosti, nebo za účelem oprávněného zájmu ochrany majetku naší společnosti. Při jakémkoli předání vždy zaručujeme alespoň stejné nebo vyšší záruky ochrany Vašich osobních údajů, jaké používá naše společnost.

Na výrobek od naší společnosti, který jste si zakoupili, můžete uplatnit záruční servis u jakéhokoli autorizovaného prodejce našich výrobků po celém světě. Pouze na základě přesného čísla výrobku, které při uplatnění záruky sdělíte, dohledá prodejce Váš výrobek, který je na základě poskytnutí Vašich údajů zaregistrovaný v našem systému.

VAŠE PRÁVA

 • Požádat nás o informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme: právo na přístup k osobním údajům podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů
  • bezodkladně Vám poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem. První poskytnutí této informace je bezplatné.
 • Požadovat, aby byly zpracovávané Vaše přesné údaje: právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona o ochraně osobních údajů
  • Pokud zjistíte, že údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neaktuální, máte právo požadovat po nás, abychom je opravili nebo aktualizovali, a do té doby máte právo na omezení jejich zpracování.
 • Požadovat, abychom Vaše údaje vymazali: právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona o ochraně osobních údajů
  • Pokud už Vaše osobní údaje nejsou potřebné k účelu, pro které byly získány, nebo pokud by byly získány neoprávněně.
 • Uplatnit právo na přenositelnost podle § 26 zákona o ochraně osobních údajů
 • Podat námitku proti zpracování podle § 27 zákona o ochraně osobních údajů
  • Pokud si dál nepřejete získávat výše uvedené novinky a další informace, jednoduše nás kontaktujte – máte právo podat tzv. námitku proti zpracování a my Vaše údaje bez dalšího přestaneme pro tento účel zpracovávat, tedy nebudeme Vás již dále s našimi nabídkami kontaktovat.
 • Podat námitku u dozorového orgánu podle § 21 odst. 1 písm. f)
  • Dozorovým orgánem na Slovensku je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie